Zazpiki

Erabiltzailearen aurpegia
Ikusi hitzaren esanahiak

zazpiki. 1) iz./adj. Haurrez mintzatuz, ama ernaldu eta zazpi hilabetera jaiotzen dena.

zazpiki, xaxpiki. 2) adj. Pazientzia gutxikoa, edozergatik urduri edo egon ezinik jartzen dena.  

Haurdunaldiaren ohiko bederatzi hilabeteak osatu gabe zazpigarrenean jaiotzen direnak dira zazpikiak. Aspaldiko uste baten arabera horrelakoak, garaiz aurretik jaiotakoak, pazientzia gutxikoak (horregatik jaio ziren garaia baino lehen), eta edozer gauzarengatik urduri edo egon ezinik jartzen omen dira. Ohikoa da pertsonaren izaera urduri hori adierazterakoan xaxpiki forma erabiltzea.